• Meir tørrstoff
• Raskare ilegging
• Meir i lasset
• Bedre pakking i siloen