AM-Stripespreder med slepeslange
- inntil 180 kubikkmeter pr. time.
Bonden må stille med traktor
til tilførselspumpe.